• september 6, 2022 5:15 am
  • Púchov, Trenčiansky kraj
10
  • Predám čerstvo vytočený lesný medovicový med, cena za 1kg bez poháru 10,- €.
  • Je vhodné si priniesť vlastný pohár, do ktorého sa mu med natankuje, v opačnom prípadw je cena za 1kg s pohárom 10.50,- €